Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Aξιολόγηση των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για την εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη

2ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών
Πράξη 9η / 6-3-2014


Σήμερα, Πέμπτη 6/3/2014, συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την εκπαιδευτική επίσκεψη της πολιτιστικής ομάδας, μαθητών από Β' και Γ' τάξη, για την Κωνσταντινούπολη, στα πλαίσια εγκεκριμένου πολιτιστικού προγράμματος με τίτλο "Πολιτιστικά βήματα από το Βυζάντιο και την Τουρκοκρατία στα Γιαννιτσά", από 3/4/2014 ως 6/4/2014,  και

έ κ ρ ι ν ε ότι

η προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "ATHOS HELLAS", Παπαδόπουλος Α. Κων/νος τηλ 6973914494, www.athoshellas.gr, είναι η καλύτερη από οικονομικής και ποιοτικής άποψης και γι' αυτό επέλεξε το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο.

Ενστάσεις δεκτές μέχρι Δευτέρα 10/3/2014 και ώρα 13.00.