Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Σχολικός εκφοβισμός

"Ελένη"Ευριπίδη, Γ΄ Γυμνασίου: παιχνίδι-παρουσίαση ανακεφαλαίωσης

"Ελένη" Ευριπίδη, Γ' Γυμνασίου: παιχνίδι-παρουσίαση ανακεφαλαίωσης

"Χρυσοπράσινο Φύλλο", Κύπρος 2015

"Χρυσοπράσινο Φύλλο", Κύπρος 2015

"Χρυσοπράσινο Φύλλο", Κύπρος 2015

Ημέρα κατά της βίας στο σχολείο

Εκπαιδευτική επίσκεψη στα 3-5 πηγάδια

Εκπαιδευτική επίσκεψη στα 3-5 Πηγάδια

"Ελένη" Ευριπίδη, Γ΄ Γυμνασίου

Σχολικός εκφοβισμός

Εκπαιδευτική επίσκεψη στα 3-5 Πηγάδια

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κέρκυρα

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015